Privacy Origineel 2015

Gebruik van gegevens

Alle persoons- en andere gegevens die binnen deze webapplicatie worden beheerd, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan om gebruikers in staat te stellen met hun ontvangers te communiceren.

Persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ‘geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

De gegevens over uzelf c.q. uw eigen organisatie worden enkel gebruikt voor interne registratieve doeleinden, zoals bv facturering of indien er kontakt met u moet worden opgenomen.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).