Bouncers afhandelen en verwijderen

Als relaties in de bouncelijst staan ontvangen ze sowieso geen e-mails meer, ook niet als je ze een mailing stuurt (tijdens de mailing worden alle relaties die in de BOUNCERS lijst staan namelijk niet meegenomen). Het is belangrijk te bounce-adressen regelmatig op te schonen of te resetten. Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

Ga naar Menu Relaties | Groepen en filter op de groep Bounce emailadressen. Klik in de rij op ‘Groepsleden beheren’. (knopje helemaal aan de rechterkant). Je vindt nu alle relaties die zijn gebounced. Hier vind  je naast de naam en het emailadres een kolom ‘info’. Daar staat de reden van bouncing genoemd.  

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de mailbox van een relatie niet bereikt kon worden. Het kan om een hard bounce gaan of een soft bounce gaan. In het eerste geval is er een fout in het emailadres, in het tweede geval kon de mailbox tijdelijk niet bereikt worden, bijvoorbeeld omdat hij vol zat.

Het is mogelijk om in het bovenste veld te filteren op de bounce reden, bijvoorbeeld: ‘permanent error’. Dan kan je per bounce-oorzaak acties doen voor alle relaties die geselecteerd zijn.

Zet een vink linksboven in om alle bouncers in één keer te selecteren, of selecteer een individuele relatie, door deze aan te vinken op de rij. Er zijn nu drie acties mogelijk.

1. Email aanpassen.

Klopt het adres niet meer en weet je wat het juiste adres wel moet zijn? Dan kan het emailadres aangepast worden. Zet een vink bij de relatie en klik bovenin op Bouncers aanpassen. Vervang het emailadres door het juiste, gecorrigeerde adres en klik op Alleen de selectie. Het adres is nu gewijzigd en uit de bouncelijst verwijderd, zodat het weer gemaild kan worden.

2. Bouncers verwijderen

Hiermee kan je bouncers definitief uit de administratie verwijderen. Wanneer je het juiste adres niet weet, kan je de relatie het beste verwijderen uit je administratie. Zet een vink bij deze relatie en klik op Bouncers verwijderen. Daarna op Alleen de selectie. De emailadressen zullen uit je administratie worden gehaald.


3. Bouncers resetten

Hiermee kun je bouncers zonder aanpassing resetten. Dat doe je met de relaties die een soft bounce hebben gekregen omdat ze tijdelijk niet bereikt konden worden. Ze kunnen dan weer gemaild worden bij de volgend mailing. Zet een vink bij de relatie en klik op Bouncers resetten en daarna op Alleen de selectie.

Let op: gebruik hier niet de knop Uit groep halen. De emailadressen worden dan uit de groep gehaald, maar niet gereset. Dan behouden ze hun bouncestatus en kunnen ze nog steeds niet gemaild worden. 

In Menu Relaties | Relatiebeheer, is het mogelijk om bij een relatie, die op de bouncelijst staat, de bouncestatus te resetten. Daarna wordt dit emailadres van deze relatie weer meegenomen in een mailing. Je vindt deze reset-knop bij de persoonsgegevens bovenin, in het rood weergegeven.