Macro’s in Autorespond

Wat zijn macro’s? #

Macro’s zijn korte codes omgeven door twee accolades. Een macro die in een tekst geplaatst is, wordt vervangendoor iets anders op het moment dat de tekst gemaild of getoond wordt aan een relatie. Als een e-mailtekst met de macro {relation.firstName} wordt verstuurd aan relatie Dirk-Jan Pietersen, bijvoorbeeld met een aanhef ‘Beste {relation.firstName}’, dan krijgt hij de tekst ‘Beste Dirk-Jan’ te zien. Je kunt via de macro-knop 

 macro’s toevoegen in een tekst. Het voordeel van macro’s is dat je teksten kan personaliseren en zo de ontvanger persoonlijk kan benaderen waardoor het voor de ontvanger aantrekkelijker wordt om de tekst verder te lezen.

In Autorespond kennen we niet alleen bovengenoemde statische macro’s die een stukje tekst vervangen, maarwe kennen ook macro’s die zorgen dat er een link wordt geplaatst in de tekst. Een voorbeeld hiervan is de afmeldlink die je in elke nieuwsbrief opneemt. Deze {unsubscribe} macro wordt vervangen door een link waarmee de lezer zich kan uitschrijven.

Je kan in alle teksten macro’s opnemen. Voor de standaard teksten (instelbaar via menu Instellingen | Teksten) geldt dat niet. Je kunt hier lezen welke macro’s daar toegestaan zijn. Alle beschikbare macro’s worden in de onderstaande paragrafen verder toegelicht.

Relatie-velden #

De volgende algemene en relatie macro’s zijn beschikbaar. Je vindt deze opties in het eerste tab-blad van het macro-invoeg venster.

 • {today}, {datum}, {vandaag}: Datum van vandaag (’12-04-2011′)
 • {today+2}: Datum van overmorgen (datum van vandaag + 2 dagen daarna)
 • {relation.firstName}: Voornaam
 • {relation.lastName}: Achternaam
 • {relation.password}: Wachtwoord
 • {relation.companyName}: Organisatie
 • {relation.created}: Datum aangemaakt
 • {relation.userid}: Userid
 • {relation.homeAddress.address1}: Adres (straat en huisnummer)
 • {relation.homeAddress.postalCode}: Postcode
 • {relation.homeAddress.city}: Woonplaats
 • {relation.mobile}: Mobiel
 • {relation.fullName}: Volledige naam (‘Jacques van der Meij’)
 • {relation.email}: Email
 • {relation.formalName}: Formele aanhef (‘meneer Van Der Meij’)
 • {relation.Aanhef}{relation.personalTitle}: toont de waarde van het ‘aanhef’ velld van de relatie.

Vrije velden #

Heb je vrije velden gedefinieerd? Dan kun je deze velden als macro gebruiken in een tekst. Als voor een relatie geen waarde van dat vrije veld is vastgelegd wordt de macro vervangen door een lege waarde. De vrije veld-macro’s kun je in dezelfde tab terugvinden als de relatie-macro’s.

Het kan soms even duren voordat een net gedefinieerd vrij veld verschijnt in de lijst van vrije velden in de macro-venster. Vaak helpt uit- en inloggen om de lijst te verversen.

Sociale media #

De sociale media macro’s genereren een plaatje met een link. Ze staan in het tweede tab-blad van het macro-scherm.

 • {twitter.followme}: Knop met link naar jouw Twitterpagina
 • {twitter.tweetthis}: ‘Tweet this email’ knop (bevat referentie naar de site-pagina van deze e-mailtekst)
 • {linkedin.homepage}: Knop met link naar jouw LinkedIn pagina
 • {facebook.share}: Knop met link waarmee een lezer jouw e-mailtekst kan laten delen op zijn/haar Facebook pagina
 • {facebook.like}: Facebook ‘Like this e-mail’ knop (bevat referentie naar de site-pagina van deze e-mailtekst)
 • {facebook.visit}: Knop met link naar jouw Facebook pagina

Links #

De link macro’s staan in het derde tab-blad van het macro-scherm.

 • {unsubscribe}: Afmeld-link
 • {sendafriend}: Send-a-friend link, waarmee de lezer de e-mail kan doorsturen naar iemand anders
 • {selfservice}: Self-service link, waarmee de lezer zijn geregistreerde e-mailadres of naam zelfstandig kan wijzigen
 • {siteversion}: Link naar website-versie van de e-mail, handig als bijvoorbeeld de e-mail niet goed leesbaar is in het e-mailprogramma
 • {betalenlink}: Betaal-link (alleen voor Autorespond Shoppingcart)
 • {downloadlink}: Download-link (alleen voor Autorespond Shoppingcart)
 • {vcard}: Link waarmee de lezer de afzender van de e-mail (jijzelf dus) aan zijn adresboek kan toevoegen, zodat e-mails met die afzender worden herkend en minder snel als spam worden beschouwd

Product en betaal-links #

Deze macro’s zijn vooral bedoeld om te gebruiken in standaard shoppingcart teksten.

 • {productinfo}: uitgebreide omschrijving van de bestelde product(en)
 • {betaalinfo}: omschrijving van de betaalmethode (bijvoorbeeld ‘Betalen via Ideal’)
 • {bestelling}: omschrijving van de bestelling
 • {thankyou}: extra informatie (zoals gedefinieerd via knop ‘Bedankpagina’ bij product zelf)
 • {betalenlink}: link waarmee de kant een online betaling kan doen
 • {bezorgadres}: het adres waarop het product wordt bezorgd
 • {verzendmethode}: de manier waarop het product zal worden bezorgd (TGP, UPC, etc)
 • {factuurdatum}: de factuurdatum
 • {periode}: de periode waarop het deze abonnementsbetaling betrekking heeft
 • {affcode}: de affiliate-code van de relatie indien deze als affiliate is geregistreerd

Reacties