Afmelden van een lijstmanager

Als iemand zicht afmeldt via de afmeld-link, krijgt die persoon een afmeld-scherm te zien. Hij of zij kan hier kiezen om geen enkele e-mail meer te ontvangen. Dit is de optie: “Zet me op de ‘Stuur geen e-mail’ lijst”. Er gebeurt dan het volgende:

  • die persoon wordt toegevoegd aan de UNSUBSCRIBERS groep
  • die persoon wordt afgemeld voor alle lijstmanagers waar die persoon zich ooit voor heeft opgegeven (concreet: de persoon wordt verwijderd uit de groep van elke lijstmanager)
  • jij ziet bij de gebeurtenissen (de Gebeurtenissen tab van het relatiescherm) van die persoon een melding ‘afgemeld voor alle lijstmanagers’
  • alle eventueel ingeplande e-mails worden verwijderd

Als iemand zich alleen afmeldt voor een specifieke lijstmanager, dan:

  • wordt die persoon uit de primaire groep van de betreffende lijstmanager gehaald
  • wordt een gebeurtenis (event) aangemaakt die je terug kan vinden in de Gebeurtenissen tab van het relatiescherm
  • worden eventueel ingeplande follow-up e-mails van deze lijstmanager verwijderd

Welke lijstmanagers worden getoond in het overzicht? #

Alleen die lijstmanagers die daadwerkelijk zijn gestart voor iemand. Dus in het geval je een product verkoopt en mensen ook toevoegt aan je nieuwsbrief en die relaties de optie wilt geven om zich enkel af te melden van die nieuwsbrief-lijstmanager, dan moet je in het product instellen dat de nieuwsbrief lijstmanager gestart moet worden. Het alleen toevoegen van de relatie aan de nieuwsbrief groep is dus niet voldoende.

Maar als ik in de lijstmanager van deze weggever als tweede groep de nieuwsbriefgroep toevoeg, kunnen ze zich hier dan ook voor uitschrijven?

Nee, alleen als de nieuwsbrief lijstmanager gestart wordt (dit kun je instellen in de betreffende lijstmanager onder de tab Extra), zal ook de nieuwsbrief lijst getoond worden bij het afmelden.

En als er een aparte lijstmanager is voor de nieuwsbrief, met daaraan de groep ‘Nieuwsbrief’ en ik stel in bij een product dat mensen in deze groep komen na aankoop, kunnen ze zich dan wel of niet uitschrijven voor deze groep?

Ze kunnen zich dan niet uitschrijven voor die lijstmanager. Dit kan dus alleen als je in het product instelt dat de lijstmanager gestart moet worden.

Het afmeldscherm #

Je kunt zelf bepalen hoe het afmeldscherm er uitziet. Via menu “Instellingen | Teksten”, sectie “Afmelden / Wijzigen”, kun je zelf het afmeldscherm vormgeven (klik links op de optie “Afmelden keuzeformulier”). Let op dat je de macro {unsubscribeform} wel laat staan! Dit wordt later vervangen door het formulier waar de gebruiker kan kiezen voor welke lijstmanagers hij zich wil afmelden.

Reacties