Content items en content regels

Content Items #

Content items gebruik je wanneer je in je e-mailteksten tekst wilt opnemen die regelmatig terugkomt. Je hoeft het content item maar één keer aan te maken en met een klik zet je het in je tekst. Je kunt het gebruiken voor promotie-teksten, de adresgegevens van je eigen bedrijf maar ook voor vaak gebruikte links.

Met content items is het mogelijk om alle uitstaande e-mails te voorzien van de allerlaatste informatie. Wanneer je het content item wijzigt, worden alle e-mails met dit content item gewijzigd. Dat is handig voor e-courses die uit meerdere e-mails bestaan of follow up mails, die gekoppeld zijn aan de lijstmanagers. Dit soort e-mails bevatten vaak identieke stukjes tekst.

Invoegen in je e-mail #

Heb je een content-item aangemaakt, dan kun je in een e-mailtekst de code die bij dat content-item hoort, toevoegen in je tekst zodat, als de nieuwsbrief wordt verstuurd, er op die plek de tekst van dat content-item wordt geplaatst. Het invoegen van het content item in de e-mailtekst gaat via de macro-knop 

. Kijk vervolgens onder tab-blad ‘Content items’.

Content regels #

Met dynamische content kun je zorgen dat elke relatie specifiek op hem of haar toegesneden e-mails krijgt.

Content regels #

Met content regels kun je regels definieren die zorgen dat een bepaald stukje tekst in een nieuwsbrief alleen maar wordt getoond in bepaalde gevallen. We noemen dat ook wel ‘dynamische content’. Zo’n regel kun je als macro invoegen in je emailteksten. Voordat je deze regels maakt (via menu Content | Content regels), moet je eerst de individuele stukjes tekst hebben gemaakt. Dit gaat via menu Content | Content items.

Een voorbeeld #

ALS relatie HEEFT PRODUCT X gekocht, TOON DAN content item ‘reclame voor product X2’

We gaan er in dit voorbeeld van uit dat je een product ‘VIP dag 22-10-2013’ hebt aangemaakt en twee content items ‘Reclame VIP dagen 2014’ en ‘Reclame VIP dagen Algemeen’. Het doel is dat we iedereen die reeds de VIP dag op 22 oktober 2013 heeft bijgewoond, een banner krijgt te zien met de aankondiging voor de nieuwe VIP dagen in 2014. Lezers die nog niet eerder een VIP dag hebben gekocht bij jou, krijgen een algemene tekst te zien over wat jouw VIP dagen kunnen bieden.

  1. Ga naar menu Content | Content regels
  2. Klik op Nieuwe contentregel
  3. We geven de titel ‘Reclame VIP-dagen’ en code ‘vipreclame’.
  4. Selecteer in het veld Standaard tekst het content-item ‘Reclame VIP dagen Algemeen’. Klik hiervoor op het potlood-ikoontje erchts in het veld.
  5. Klik dan onderaan op de knop Nieuwe beslisregel
  6. In het veld Maak een keuze kies je voor ‘Relatie heeft product gekocht’
  7. en selecteer in het veld Betreft eronder het betreffende product ‘VIP dag 22-10-2013’
  8. In het veld Toon dan tekst daaronder selecteer je het ‘Reclame VIP dagen 2014’ content item
  9. Klik op Toevoegen zodat deze stap wordt toegevoegd. De stap verschijnt in het lijstje. Je kan extra beslis-stappen toevoegen door stap 5 t/m 9 herhalen.
  10. Klik op Bewaren rechtsboven om de content-regel te bewaren.

Je hebt nu een content-regel toegevoegd die je vervolgens in een e-mailtekst kan toevoegen door op de plek waar de content moet verschijnen, de macro {vipreclame} in te voeren.

Let op: gebruik je vrije velden in je contentregel, dan moeten die vrije velden van type “Ja/Nee” of type “Lijst” zijn. Vrije velden van type “Tekst” werken niet in contentregels.

Reacties